Méhecske csoport

Vegyes életkorú csoport vagyunk, ahová kis-, középsős- és nagycsoportos korú gyerekek egyaránt járnak. Jelenleg egy óvodapedagógus (Eperjesiné Cséffai Csilla Zita), egy óvodapedagógus végzettséget célzó tanulmányokat folytató pedagógiai asszisztens (Tóth Mariann) és egy dajka néni (Tóth Edit) irányítja a csoport életét és látja el annak feladatait. 

Miként a szivárvány színei, úgy a csoportunkba járó gyermekek is sokfélék. Mindegyikük más, egyszeri és megismételhetetlen ajándék számunkra. Csoportunk életének szervezésekor elsődlegesnek tartjuk, hogy minél jobban megismerve őket, igényeikhez és szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítsuk számukra az ideális fejlődési és nevelői környezetet. A hozzánk érkező gyerekeket türelemmel, megértéssel és szeretettel fogadjuk, a kezdeti bizonytalanságukat bátorítással igyekszünk lépésről-lépésre megszüntetni. Megismertetjük őket a szokásrendszerünkkel, a társadalmilag elfogadott helyes viselkedési formákkal, amelyek által könnyebben találhatják meg helyüket az őket körülvevő világban. A csoportunkba járó összes gyermeket egyformán befogadjuk és elfogadjuk olyannak, amilyen, mindenféle megkülönböztetés nélkül.  Megismerve őket igyekszünk elérni, hogy az óvodáskor ideje alatt megteljen a lelkük hátizsákja sok-sok útravalóval. Megtöltjük azt szeretettel, élményekkel, programokkal, az együtt megélt évek örömeivel, mesékkel, versekkel, dalokkal, ...

Csoportunkban derűs, harmonikus, ráérős és ritmikus életteret törekszünk kialakítani, ahol a gyerekek a nap nagy részét szabad játékkal tölthetik, amely által egyéni sajátosságaikhoz mérten fejlődhetnek testi-lelki, érzelmi, értelmi és szociális képességeik.

Az egyéb tevékenységek is szorosan kapcsolódnak a játékhoz: a mindennapos mesehallgatás, a rendszeres éneklés, a folyamatos rajzolás, mintázás és más kézimunka lehetősége, a mindennapos mozgás a szabadban. Ám nemcsak az óvó nénik mesélnek, gyakran a gyerekek is kitalálnak meséket és elbábozzák érdeklődő társaiknak. Csoportunkba járó gyermekeinket tehát a játék, a szabad önkifejezés, élmények és tapasztalási lehetőségek napsugarában fürdetve próbáljuk segíteni, hogy szabadon élhessék aktív óvodai életüket.

Igyekszünk utánzásra mintát adó példaként élni a gyerekek között. Otthonos, barátságos, a gyermekek igényeinek megfelelő környezetben anyai szívvel - óvónői ésszel neveljük őket, hogy nyitottak legyenek a szépre, a jóra, és kíváncsiak a körülöttük lévő világra. A vegyes életkorból adódóan követendő mintát jelentenek a "nagyok" is, akik áthagyományozói a csoport szokásainak, életritmusának, tevékenységeinek.

Óvodai életünkben nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtésére törekszünk, melyhez a kellemes tárgyi környezet, a személyes példákon keresztüli nevelés mellett a tevékenységek, napok, hetek, hónapok, évek ritmusának állandóságával nyújtunk belső nyugalmat a gyerekek számára.

Meghatározónak tartjuk, hogy a tanulás folyamatában jól érezzék magukat a gyerekek. Valljuk, hogy a szabad játék, a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együtt munkálkodás öröme biztosítják ezt a jó érzést.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodás kortól kezdődően kialakítsuk a gyermekek természethez fűződő pozitív érzelmeit, bővítsük ismereteiket, és megtanítsuk őket környezetük szeretetére, védelmére és tisztaságának megóvására. Éltünkben napi szinten jelen van szelektív hulladékgyűjtés: külön gyűjtjük a papír-, műanyag- és a szervesanyag/zöld hulladékot. Változatos formában - a gyermek érdeklődését, egyéni fejlettségét figyelembe véve - fejlesztjük a gyermek teljes személyiségét, nyújtunk minden korosztály számára megfelelő tudásanyagot. Ehhez sokszínű tapasztalási lehetőségeket biztosítunk, amelyek élményt nyújtva érzelmileg is mélyen érintve a gyermekeket jobban biztosítják a fejlődés folyamatát.

Óvodai együttélésünk fontos eseményei az ünnepek. A csoporton belüli, ill. a közös óvodai ünnepeket a családokkal együtt átélt nyílt ünnepi alkalmak is színesítik (az évszak váltásokhoz kapcsolódó jeles napok, Család-karácsony, Anyák napja, Gyermek-nap, Apák-napja és a közös kirándulások), ahol a szülőkkel együtt osztozunk a gyermekeik által okozott sajátos varázsú percekben. 

Nemzetiségi, kétnyelvű szlovák óvodai nevelést biztosító intézmény részeként mindennapjainkat áthatja a szlovák nyelv használata, nemzetiségünk kultúrájának, hagyományainak megismertetése.

Garay János: A méhecske

Mihelyt jókor reggel
felszikkadt a harmat,
a méhecske többé
nem ismer nyugalmat.
Repdes ide, s tova,
virágról virágra,
majd a ligetbe száll,
majd a rónaságra.
Megnéz figyelmesen
minden virágkelyhet,
s örül, ha egy kis
mézrevalót lelhet.
Nem csügged, ha kevés
méz van egy virágban
“Sok kicsi, sokra megy”
– dúdolja magában.