Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Pillangó csoport

Köszöntjük Önöket a Pillangó csoport bemutatkozó oldalán.
Bízunk benne, hogy az itt található információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy csoportunkat jobban megismerjék. Csoportunk barátságos, elfogadó, nyugodt és szeretetteljes környezetet biztosít az ide járó 24 gyermek számára. Vegyes csoport vagyunk, melyben az óvodát most kezdő minik, kicsik, középsősök és iskolába készülő nagyok a főszereplők. Óvodai életüket segíti egy óvó néni, Zátonyi Erzsébet, egy pedagógiai asszisztens, Sólyomné Lipták Erzsébet és egy dajka néni, Maulis Erika.
Az első hetek az ismerkedéssel és a régi szokások, szabályok felelevenítésével telnek. Az újonnan érkezett óvodásaink beilleszkedését segítjük. Mindez kellemes, biztonságot nyújtó légkörben történik.
Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően, differenciáltan igyekszünk felkészíteni, hogy érzelmileg és szociálisan és éretten lépjék át az iskola kapuját. Fontos alapelvként kezeljük a közösségben végezhető sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységek és műveltségtartalmak közvetítését. A foglalkozások is érdekesek és sokszínűek.
A szlovák nyelvet életszerűen, játékosan adjuk át a gyermekeknek.
Csoportunkban igyekszünk kétnyelvű környezetet biztosítani, hogy így sajátítsák el a gyerekek a szlovák nyelvet. Ennek érdekében sok szlovák dalt, mondókát, verset ismertetünk meg a gyerekkel.
Az év folyamán bővítjük a mesék, versek, körjátékok tárházát, elmerülünk a környezet és a természet szépségeiben, megismerkedünk néhány matematikai eszközzel, fogalommal.
A kis Pillangók szeretik a kutyusokat is, ezért a 2019-2020-as nevelési évtől a Dogland Terápiás Kutya Alapítványtól Bobi és gazdája Csiki Dalma jár hozzánk heti egy alkalommal játékos kutyaterápiás foglalkozást tartani, amit nagyon kedvelünk.
Komoly feladataink mellett természetesen továbbra sem hiányozhat életünkből a játék, a jókedv, a humor. A jó hangulatot gyakran fokozzák a közkedvelt CD válogatások. Népszerű szlovák gyermekdalokat és természetesen klasszikus zenéket is hallgatunk.
Rajz, mintázás, kézimunka tevékenységek a nap minden szakában jelen vannak, melyekből a gyerekek szabadon válogathatnak.
Az együttnevelés hatékonyságának érdekében fontosnak tartjuk a családi nevelés, normák, szokások, a család helyzetének, a gyermek családban elfoglalt helyének megismerését. A szülők örömmel fogadnak minden tájékoztatást, lehetőséget a csoport életével kapcsolatosan, s különösen érzékenyen figyelnek a gyermekükről szóló információkra, tapasztalatokra, ennek érdekében létrehoztunk egy facebook csoportot.

 Szeretnénk, ha a hétköznapok közös játékai és kalandjai annyi élményt adnának, hogy a hozzánk járó gyerekek mindennap örömmel, egészségesen jönnének oviba, és élnék át újra meg újra, hogy PILLANGÓ CSOPORTOSNAK LENNI JÓ!