Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

Óvodánk a kezdetektől nagy átalakuláson ment át, fokozatosan bővült, így eljutottunk oda, hogy meg kellett teremteni a negyedik csoport feltételeit: 2016-ban a Süni csoport intézményünk legújabb részlege lett. A csoportszobát kollégiumi szobákból alakították ki, az óvodás gyermekek igényeihez igazodva új bútorokkal, eszközökkel, galériával szerelték fel. Ezután igyekeztünk intézményi, szülői segítséggel, saját erőből folyamatosan bővíteni a játékeszközök tárházát is. Mostanra elmondhatjuk, hogy egy mindennel jól felszerelt csoportunk van.

Hárman foglalkozunk a gyerekek oktatásával, nevelésével. Állandó délelőttösként Motyovszki Éva (Éva néni) óvodapedagógus, állandó délutánosként Chrappánné Zelenyánszki Márta (Márti néni) pedagógiai asszisztens és egy dajka néni, Vörös Tamara (Tami néni).

Vegyes életkorú csoportunkba 2,5 évestől 7 évesig járnak gyermekek. Ennek a csoportkialakításnak előnye, hogy a nevelési év elején a nagyobbak is segítenek az újaknak a beilleszkedésben. Zökkenőmentes a beszoktatási időszak, hamarabb lelnek barátokra. Ez a segítségnyújtás a későbbiekben is megmarad: egy nagyobb egy kisebbel párt alakítva vesz részt az egyes tevékenységekben. Ám a kicsiket folyamatosan ösztönözzük az önállóságra, próbálgassák maguk elvégezni a gondozási teendőket a mosdóban, étkezésnél, öltözködésnél. A nagy életkori különbség megköveteli, hogy mindenkor figyelembe vegyük ezt és egyéni sajátosságaikat. Differenciáltan irányítunk minden tevékenységet, csak azt várjuk el a gyerekektől, amit meg tudnak csinálni. Csoportunkban nagyon empatikusak a gyerekek, jó gyermekközösség jött létre. Erősítjük a gyermekekben, hogy bátran forduljanak a felnőttekhez, mindenben segítünk nekik, ha kell.

Igyekszünk elvárásainkat is úgy megfogalmazni a gyermekek felé, hogy a már kialakított szokás-, és szabályrendszert betartva megfelelő, nyugodt légkör legyen a tevékenységek alatt. Fontos, hogy a napirend a mindennapi ismétlődéssel biztosítsa az állandóságot, de ha szükséges, rugalmasan eltérhetünk ettől. A nap nagy részét a játék teszi ki, amelybe igyekszünk észrevétlenül becsempészni a foglalkozásokat, az új ismeretek feldolgozását vagy a tanult anyag ismétlését, gyakorlását. Mi, felnőttek, nagyon szeretjük a népdalt, népzenét, néphagyományok felelevenítését. Úgy érezzük, hogy ez közel áll az óvodás korú gyerekekhez, érdeklődőek az effajta dolgok iránt, ezért sokat énekelünk, zenét hallgatunk, táncolunk velük. Mivel intézményünk fő profilja a szlovák nyelvoktatás, ezt mi is előtérbe helyezzük. Mindhárman tudunk szlovákul, a nap egészében két nyelven beszélünk a gyerekekhez. A sok visszatérő szó, kifejezés, mondatmodell segítségével könnyebben rögzülnek bennük a tanultak, hamarabb meg is értik a nyelvet, amiről szó van.

Nagyon kedvelt tevékenységeik még a rajzolás, festés, mintázás, egyéb vizuális elfoglaltságok, amelyek előbbre viszik őket az önkifejezésben, sikerélményhez juthatnak alkotásaik elkészítésekor. Igyekszünk figyelmüket ráirányítani az őket körülvevő természeti és társadalmi ráhatásokra, az egészséges életmód megismertetése is feladatunk. A matematikai ismereteik bővítésével, az irodalmi alkotások (mondókák, versek, mesék) feldolgozásával, a testi képességeik fejlesztésével pedig szeretnénk, ha az óvodáskor végére eljutnának oda, hogy büszkén, biztonsággal elmondhassuk: megfelelő érettséggel engedjük el őket az iskolába.