Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

Óvodánk a kezdetektől nagy átalakuláson ment át, fokozatosan bővült, így eljutottunk oda, hogy meg kellett teremteni a negyedik csoport feltételeit: 2016-ban a Süni csoport intézményünk legújabb részlege lett. A csoportszobát kollégiumi szobákból alakították ki, az óvodás gyermekek igényeihez igazodva új bútorokkal, eszközökkel, galériával szerelték fel. Ezután igyekeztünk intézményi, szülői segítséggel, saját erőből folyamatosan bővíteni a játékeszközök tárházát is. Mostanra elmondhatjuk, hogy egy mindennel jól felszerelt csoportunk van.

Hárman foglalkozunk a gyerekek oktatásával, nevelésével. Motyovszki Éva (Éva néni) és Boldizsárné Varga Ramóna (Rami néni) óvodapedagógusok heti váltásban és egy dajka néni, Chrappánné Zelenyánszki Márta (Márti néni).

Vegyes életkorú csoportunkba 2,5 évestől 7 évesig járnak gyermekek. Ennek a csoportkialakításnak előnye, hogy a nevelési év elején a nagyobbak is segítenek az újaknak a beilleszkedésben. Zökkenőmentes a beszoktatási időszak, hamarabb lelnek barátokra. Ez a segítségnyújtás a későbbiekben is megmarad: egy nagyobb egy kisebbel párt alakítva vesz részt az egyes tevékenységekben. Ám a kicsiket folyamatosan ösztönözzük az önállóságra, próbálgassák maguk elvégezni a gondozási teendőket a mosdóban, étkezésnél, öltözködésnél. A nagy életkori különbség megköveteli, hogy mindenkor figyelembe vegyük ezt és egyéni sajátosságaikat. Differenciáltan irányítunk minden tevékenységet, csak azt várjuk el a gyerekektől, amit meg tudnak csinálni. Csoportunkban nagyon empatikusak a gyerekek, jó gyermekközösség jött létre. Erősítjük a gyermekekben, hogy bátran forduljanak a felnőttekhez, mindenben segítünk nekik, ha kell.

Igyekszünk elvárásainkat is úgy megfogalmazni a gyermekek felé, hogy a már kialakított szokás-, és szabályrendszert betartva megfelelő, nyugodt légkör legyen a tevékenységek alatt. Fontos, hogy a napirend a mindennapi ismétlődéssel biztosítsa az állandóságot, de ha szükséges, rugalmasan eltérhetünk ettől. A nap nagy részét a játék teszi ki, amelybe igyekszünk észrevétlenül becsempészni a foglalkozásokat, az új ismeretek feldolgozását vagy a tanult anyag ismétlését, gyakorlását. Mi, felnőttek, nagyon szeretjük a népdalt, népzenét, néphagyományok felelevenítését. Úgy érezzük, hogy ez közel áll az óvodás korú gyerekekhez, érdeklődőek az effajta dolgok iránt, ezért sokat énekelünk, zenét hallgatunk, táncolunk velük. Mivel intézményünk fő profilja a szlovák nyelvoktatás, ezt mi is előtérbe helyezzük. Mindhárman tudunk szlovákul, a nap egészében két nyelven beszélünk a gyerekekhez. A sok visszatérő szó, kifejezés, mondatmodell segítségével könnyebben rögzülnek bennük a tanultak, hamarabb meg is értik a nyelvet, amiről szó van.

Nagyon kedvelt tevékenységeik még a rajzolás, festés, mintázás, egyéb vizuális elfoglaltságok, amelyek előbbre viszik őket az önkifejezésben, sikerélményhez juthatnak alkotásaik elkészítésekor. Igyekszünk figyelmüket ráirányítani az őket körülvevő természeti és társadalmi ráhatásokra, az egészséges életmód megismertetése is feladatunk. A matematikai ismereteik bővítésével, az irodalmi alkotások (mondókák, versek, mesék) feldolgozásával, a testi képességeik fejlesztésével pedig szeretnénk, ha az óvodáskor végére eljutnának oda, hogy büszkén, biztonsággal elmondhassuk: megfelelő érettséggel engedjük el őket az iskolába.