Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumért Alapítvány

Alapítvány adószáma: 18378313-1-04

Alapítvány bankszámlaszáma: 11733003-20107343

Alapítvány célja:
Iskolánk Alapítványa 1997-ben jött létre, az alapító okiratában megfogalmazott következő célokkal:„A szlovák nyelv, kultúra és hagyományok megismertetése, terjesztése: könyvek, kazetták, lemezek vásárlása, előadói estek, tanulmányi kirándulások, nyelvi versenyek szervezése.
A szlovák nyelvű óvodai, iskolai képzés elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek pénzügyi alapjainak megteremtése.
Az intézményben nevelkedő és tanuló gyermekek nyelvi képzésének anyanyelvi környezetben való oktatásra, annak érdekében nyelvi tanulmányutak, táborozások szervezése.
A gyerekek jutalmazása és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeire.
Olyan rendezvények támogatása, amelyek a nemzetiségi identitástudat kialakulását és megőrzését szolgálják.
A tanulmányi versenyekre való felkészítés segítése, tehetséggondozó szakkörök támogatása.
A gyerekek szabadidős tevékenységek támogatása, környezetük fejlesztése: játékos vetélkedők, diákrendezvények támogatása.
Anyagi támogatás a nevelési programok és módszerek támogatására, a képzést végző nevelők szakmai fejlődésének hatékonyabb és szélesebb körű elősegítésére.”
Az alapító tagok:
néhai Hirka János (tanár)
Dr. Illés Károly (szülő)
és Kissné Szabó Ildikó (tanár)
Összesen 70 000 Ft kezdőtőkével indították az alapítványt.
A kuratórium első elnöke Varga Judit tanárnő volt, aki 2005-ben nyugdíjba vonult, ezért akkor új kuratórium alakult, melynek tagjai:
Némethné Lopusni Zsuzsanna (kollégiumi nevelő), (a kuratórium új elnöke)
Kovács Istvánné- (szülő)
Libuše Pestiová – (tanítónő)
2011-ben Libuše Pestiová lemondása miatt új vezetőségi tagot kellett választanunk. Feladatait Lopusnyi Natália tanítónő vette át, aki a pályázatok felelőse lett, 2014-ben történt lemondása után feladatait Tóth Zsuzsanna tanárnő vette át.
A SZJA 1%-os felajánlásokból az alapítvány számlájára:
2005-ben 308 157 Ft
2006-ban 567 448 Ft
2007-ben 560 964 Ft
2008-ban 616 102 Ft
2009-ben 651 719 Ft
2010-ben 597 422 Ft
2011-ben 540 487 Ft
2012-ben 437 441 Ft
2013-ban 490 588 Ft
2014-ben 411 625 Ft
2015-ben 602 434 Ft
2016-ban 773 566 Ft
2017-ben 655 066 Ft
2018-ban 701 384 Ft
2019-ben 663 039 Ft
2020-ban 733 682 Ft
2021-ben 826 650 Ft
2022-ben 839 547 Ft
2023-ban 1 155 214 Ft érkezett.
Minden évben lehetőség nyílik pályázatok benyújtására is.
A Nemzeti Civil Alapprogramtól (az NCA-tól) működési költségekre, ill. műszaki dolgokra szoktunk pályázni: /OTP számlaköltségekre, fénymásoló papírra, irodaszerekre, nyomtatványokra, postaköltségre/
2004-ben nyert pályázati pénzen egy számítógépet vásárolhattunk az intézménynek.
2005-ben 100 000 Ft-ot nyertünk, ekkor videokamerát vásároltunk
2006-ban 160 000 Ft-ot nyertünk, melyből
videokamera állványt
DVD lejátszót
Fénymásoló-nyomtató gépet
Írható DVD-ket, CD-ket, videokazettákat, valamint fénymásoló papírt tudtunk venni.
2007-ben sajnos sikertelenül pályáztunk.
2008-ban 100 000 Ft-ot nyertünk, többek között egy digitális fényképezőgépre
2009-ben is 100 000 Ft-ot nyertünk működési költségeink fedezésére.
Minden tanévben anyagilag támogatjuk:
az óvodai, iskolai rendezvényeinket,
versenyeket, vetélkedőket,
a rendhagyó tanulmányi versenyt
az osztálykirándulásokat, táborokat,
ECDL vizsgázókat
és nem utolsó sorban az alapítvány biztosítja a tanév végi jutalomkönyveket is.
Mindent összesítve egy tanév során közel 800 000 Ft-ot szoktunk elkölteni.
Itt szeretnénk még egyszer megköszönni a nekünk címzett anyagi felajánlásokat!
Az Önök, a régi és új szponzoraink segítségére a jövőben is számítunk.