Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
 
Hogy milyenek vagyunk?
Eleven, vidám, nyüzsgő csoport! A Katicás gyermekekre jellemző az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az óvodát, és a csoportból igazi közösséget varázsoljunk. Vegyes életkorú csoportunkban a nagyok gondoskodó, kedves, türelmes segítségével a kicsik is hamar otthonosan érzik magukat. Nagyon fontos és kiemelt feladatnak tekintjük a családias, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört. Ezt segíti a csoport vegyes összetétele, melynek számtalan előnye van. Könnyebben gyorsabban megy a beszoktatás, felgyorsul a szocializáció, nem muszáj külön választani a testvéreket.
Csoportunk nagy, világos, vidám légkörű, kényelmes és esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek. Az óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. A sok színes eszköz önfeledt játékra invitálja a gyerekeket, miközben észrevétlenül fejlesztjük egyéni képességeiket. Szívesen játszanak a babakonyhában, legóznak, építenek, autóznak a szőnyegen, babáznak a galérián vagy a sokféle társasjátékunkból választva az asztalnál játszanak társaikkal. Mozgásfejlesztő eszközök is találhatók csoportszobánkban (trambulin, csepphinta, tölcsér, henger alakú nagylabda), melyeket szabadon használhatnak a gyerekek.
Különös gondot fordítunk, hogy olyan pedagógiai eszközöket vásároljunk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedő, differenciált, egyéni fejlesztésre.
Mindent megteszünk, azért, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, minél több inger érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat. Az évszakokhoz, aktuális projektekhez kapcsoljuk a feldolgozandó anyagokat. A gyermekek készségeit, kézügyességét sokféle tevékenységgel fejlesztjük. A zenei nevelésnél törekszünk a hagyományok és az ünnepek megőrzésére. A mindennapokban a gyerekek egyéni élményeiket megoszthatják csoporttársaikkal, közben gyakoroljuk az egymásra odafigyelést, a szép beszédet, a választékos kifejezést. Az ábrázoló kezdeményezéseken kedvünkre festünk, gyurmázunk, vágunk, ragasztunk, varrunk, különleges technikákat alkalmazunk. Nagy hangsúlyt fektetünk környezővilágunk megismerésére abban való tájékozódásra. Játékos formában ismerkedünk a matematikával. Mindezt a gyermekek kíváncsiságára alapozzuk, minden lehetőséget kihasználunk, hogy tevékenység közben sajátítsák el ezeket az új ismereteket. A foglalkozások során igyekszünk átadni a gyerekeknek azokat az ismereteket, amelyek elősegítik az érzelmi-értelmi fejlődésüket és iskolaéretté válásukat. Minden kisgyermek a saját fejlettségi fokáról egyéni tempójában fejlődik, a velük együtt alkotott szabályok, tevékennyé, önállóvá teszi őket. Igyekszünk a szabadban minél több időt tölteni, sokat mozogni. Fontosnak tartjuk a játékos, utánzó mozgással történő mindennapos testnevelést.
Napi tevékenységeink közben játékos formában (gyermekmondókák, dalok, körjátékok, mesék) kerítünk sort a szlovák nyelv megismerésére. A szlovák nyelv megalapozza, átszövi csoportunk életét. A korai nyelvelsajátítás elsődleges célja, a nyelvvel való játékos ismerkedés. A gyerekek megtanulnak rövidebb mondókákat, verseket, dalokat, utánzó játékokat, amelyek a nap folyamán többször visszaköszönnek. Megtanulják szlovákul a jeleik nevét, értik rövid utasításainkat, a szó és beszédfordulatok beépülnek szókincsükbe és képességeikhez mérten használni tudják azokat.
Hagyományaink ápolása, felelevenítése kiemelt feladat számunkra is, amelynek lényege nem csak az élményszerzés, hanem az átörökítés, a közösségformálás.
Mi, óvó nénik, már több éve együtt dolgozunk. Döntéseinket mindig közös megbeszélés előzi meg, észrevételeinket, meglátásainkat mindig megosztjuk egymással. Érdeklődési köreink hasonlóak és nem zárkózunk el az új módszerek „becsempészésétől" sem a régi, jól bevált gyakorlat megőrzése mellett.
Törekszünk a szülőkkel a jó kapcsolat fenntartására, ami pozitív hozzáállásukon visszatükröződik. Szívesen támogatnak, segítenek minket, lehetőségükhöz mérten. Célunk, hogy a családokkal, szülőkkel közreműködve kiegyensúlyozott, mosolygós gyermekeket neveljünk, akik talpraesetten meg tudják oldani a mindennapi élet problémáit.
Annusné Gecsei Viktória (Viki óvó néni), Szlovák Szabina (Szabina óvó néni) és Vozárné Annus Erika (Erika dajka néni) szeretettel vár minden gyermeket a jövőben is!