Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Intézményi könyvtárlátogatás

Intézményi könyvtárlátogatás
Eperjesiné Cséffai Csilla

Könyvtárismereti foglalkozáson vettek részt óvodásaink.

Az idén két csoport (a Pillangó és a Méhecske csoport) gyermekei látogattak el intézményünk könyvtárába. A csoportok külön-külön vettek részt a programon, mivel kislétszámú gyerekközösség esetén hatékony a könyvtárismereti foglalkozás. Jellemzően a nagycsoportosok kiváltsága a könyvtárlátogatás, de az idén a Méhecske csoportból a középsősök is részt vettek a programon. Egyrészt mert egyéni sajátosságaikat tekintve ügyesek, érettek rá, másrészt idén a nagycsoportosok alacsony létszáma ezt lehetővé tette. A könyvtáros felkészülten, az életkori sajátosságok figyelembe vételével építette fel a foglalkozást. Az ismereteket játékosan, tevékenységekhez kötötten közvetítette neveltjeink felé. Sokak számára ez egy új, idegen, eddig ismeretlen közeg volt, de nagyon felkeltette az érdeklődésüket, motiváltan vettek részt a könyvtárhasználati ismeretek elsajátításában. A látogatás során feltárták a könyves bolt és a könyvtár közötti különbséget, megismerték a könyvtárban elvárt viselkedési szabályokat, a könyveket helyesen használatának módját, azt, hogy miként vigyázzanak rájuk. Edit néni megmutatta és elmagyarázta a könyvek gerincén szereplő jelzések szerepét, ennek alapján a könyvek helyét a polcokon. A frontális foglakozást követően a gyerekek maguk válogathattak a könyvek között, amit utána az asztalnál kedvükre nézegethettek, gyakorolva a könyvtárban elvárt magatartási szabályok betartását (pl. a halk beszédet). A könyvtáros elismeréssel szólt a gyerekek helyes válaszainak tükrében tájékozottságukról, dicsérte viselkedésüket, kiemelve aktivitásukat és együttműködésüket. A gyerekek a látogatást követően több alkalommal játszottak a csoportban könyvtárosat, ami meggyőzően bizonyította, hogy milyen mély nyomott hagyott bennük a látogatás. Az ott hallott viselkedési formákat a csoportszobai játéknál is betartották/betartatták. A könyvekre azóta „kincsként” tekintenek, és a csoportban kialakított olvasó-sarokban még gyakrabban ülnek le könyveket nézegetni, hol egyénileg, hol pedig kisebb csoportokban. Meglátásunk szerint ezzel a programunkkal sikerült tovább erősíteni neveltjeink könyvek, mesék iránti érdeklődését.

img_20231205_101432 1img_20231205_100218 1img_20231205_101224 1

Vissza